©2024 kattentrimsalon Felis

De inhoud tekst en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, aangepast of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kattentrimsalon Felis

Verzend en retourbeleid

Lees verder...

Created with Sketch.


Verzending:

Ik streef ernaar om bestellingen zorgvuldig en snel te verzenden, doorgaans binnen 1 tot 2 werkdagen, tenzij anders vermeld.


Verzending binnen Nederland:

- €6,95 voor een pakket met Track & Trace.

- Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen boven €50,-.

Ophalen bij de salon in Broek op Langedijk :

Indien je wilt ophalen, stuur een bericht of bel naar 0226-234455 voor een ophaal afspraak, meestal kan dezelfde dag nog.


Gratis cadeautje 

Bij elke bestelling ontvang je een gratis cadeautje voor de kat!

Verzenden

Verzendingen binnen Nederland verlopen via PostNL.

1.Ruil beleid felis webshop:

Ruilen is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

Het product moet ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking zijn.


2. Procedure voor ruilen:

Stuur een e-mail naar [email protected] met de volgende informatie:

Onderwerp: Ruilverzoek - [Jouw Bestelnummer]

Naam, contactgegevens en reden voor ruilen.

Vermeld het artikel dat u wilt ruilen en het gewenste nieuwe artikel.


3. Verzendinstructies:

Na goedkeuring ontvangt u instructies voor het retourneren van het product.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij anders vermeld.


4. Verwerking en verzending:

Zodra we het geretourneerde product hebben ontvangen en geïnspecteerd, wordt het nieuwe artikel verzonden.

Eventuele prijsverschillen worden verrekend.


5. Uitzonderingen:

Op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten komen niet in aanmerking voor ruilen.


Retour beleid

Procedure voor retourneren:**

Stuur een e-mail naar [email protected] met de volgende informatie:

Onderwerp: Retourzending- [Jouw Bestelnummer]

Naam, contactgegevens en reden van  retouren.


Retourneren binnen 14 dagen:

Je hebt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst producten te

retourneren. 

Zorg ervoor dat de verpakking in nieuw staat verkeert en niet beschadigd is.


Uitzonderingen:

Houd er rekening mee dat sommige producten niet geretourneerd kunnen worden als ze uit de originele verpakking zijn gehaald, geopend of gebruikt zijn (zoals kammen, shampoo, crème, sprays,  drink fonteinen of katten speeltjes etc), haren bevatten of sporen van gebruik vertonen.


Retourkosten:

Retourkosten zijn  voor rekening van de koper. 

Let op!

Zorg dat je het verzend bewijs goed bewaard voor in geval  het pakket bij de pakketdienst zoek raakt, heb je geen verzend bewijs?

In dat geval kan er geen geld terug gestort worden omdat er geen bewijs van retourzending is.

Zodra je  retour is ontvangen en goedgekeurd is, ontvang je het bedrag terug op de bankrekening waarmee de bestelling is betaald.


ophalen bij de salon:

Als je de bestelling wilt ophalen bij onze salon in Broek op Langedijk, neem dan contact met ons op via 0226234455 (WhatsApp naar dit telefoonnummer mogelijk ) om een ophaalafspraak te regelen.


Opmerkingen of retourneren:

Heb je opmerkingen over een geleverd product of wil je een product retourneren of ruilen ? Neem contact met me op via [email protected]

Algemene voorwaarden 

Kattentrimsalon Felis 

 • Tarieven en kortingen zijn niet onderhandelbaar en blijven zoals vermeld op de website.


 • Voerpuzzel verhuur voerpuzzel dient op de afgesproken tijd en datum te worden teruggebracht. Indien dit niet gebeurt, wordt er een toeslag van €15 per week in rekening gebracht. De voerpuzzel mag niet beschadigd, kapot of incompleet worden teruggebracht. Indien dit het geval is, zal de borg worden ingehouden.


 • Spaarkaart De eigenaar dient de spaarkaart mee te nemen. Zonder de spaarkaart kan er geen stempel worden of korting worden verrekend. De korting blijft onbeperkt geldig.


 • Foto's en filmpjes van de kat worden alleen geplaatst op sociale media of de website. De naam van de kat of eigenaar wordt nooit vermeld, tenzij daarvoor toestemming is gegeven. Als je dit niet wenst, dien je dit vooraf aan te geven. Tijdens het trimmen in de salon mogen foto's of filmpjes worden gemaakt, op voorwaarde dat ze ook worden doorgestuurd naar Kattentrimsalon Felis.


 • Kattentrimsalon Felis werkt op een vacht besparende manier, wat unieke kapsels oplevert. Als de eigenaar de afspraakbevestiging heeft gelezen en geen verdere vragen heeft, wordt ervan uitgegaan dat de eigenaar op de hoogte is van deze werkwijze. Meer informatie hierover is te vinden op de website. Van kattentrimsalon Felis Het trimmen van de vacht is echter geen garantie dat klitten of vilt volledig worden voorkomen.


 • Toeslag bij achterstallig onderhoud of bij zeer ernstige vervilte vacht, zoals complete vervilting over het hele lichaam, wordt er een toeslag van €15 in rekening gebracht vanwege dat er meer werk is aan de vacht.


 • Het brengen en halen van het te behandelen dier dient op de afgesproken tijd te worden gebracht en opgehaald.


 • De betaling van de trimbehandeling of goederen dient direct in de trimsalon te worden voldaan via een betaalverzoek. Achteraf betalen is niet mogelijk. 
 • Restitutie van geld is niet mogelijk, maar een soortgelijke dienst kan worden aangeboden, mits dit binnen een termijn van 2 dagen na melding valt.


 • Indien er binnen 3 dagen na de trimbehandeling nog klitten of viltplekjes worden opgemerkt, dienen deze binnen deze binnen drie dagen te worden gemeld. Er zal dan binnen een week een nieuwe afspraak worden ingepland om deze klitten of vilt alsnog kostenloos te verwijderen. Als dit niet binnen 3 dagen wordt gemeld, valt dit niet langer onder garantie en kunnen er kosten in rekening worden gebracht om het vilt als nog te verwijderen.


 • Regels in de salon, er mag slechts 1 persoon aanwezig zijn tijdens de behandeling. 
 • Er mogen geen nekvelgrepen, dwang of agressie worden toegepast op de kat in de salon. 
 • Tijdens de trimbehandeling mag er niet aan het vilt gezeten worden dat nog vastzit aan de kat. Volg de instructies van de trimster op.


 • Kattentrimsalon Felis is niet verantwoordelijk voor wonden, pijn, jeuk of irritatie aan de huid die ontstaat door het wegscheren van vilt. 
 • Indien de kat tijdens de behandeling directe (medische) hulp nodig heeft, is kattentrimsalon Felis gemachtigd een dierenarts in te schakelen en. Alle kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de eigenaar. 
 • Kattentrimsalon Felis is niet verantwoordelijk voor overlijden tijdens of na de trimafspraak, aangezien hoge stress of onderliggende ziekte mogelijk al aanwezig kan zijn voordat de kat naar de trimsalon komt. 
 • Tijdens narcose bij de dierenarts is Kattentrimsalon Felis niet verantwoordelijk voor overlijden.


 • Het is essentieel dat uw kat vrij is van vlooien en teken voordat u deze naar de trimsalon brengt. Mocht uw kat een besmetting hebben van veel vlooien en teken, ben ik helaas genoodzaakt een extra vergoeding van €35 te rekenen. Deze kosten zijn vanwege de noodzakelijke sluiting van de salon en de daaropvolgende schoonmaak met anti-vlooien en anti-teken middelen.
 •  De kat mag ook geen huidschimmel hebben. Indien er huidschimmel wordt geconstateerd, wordt de behandeling gestaakt en dient de kat eerst behandeld te worden door een dierenarts.


 • Uitlezen chipnummer van de kat, het chipnummer van de kat wordt altijd uitgelezen en gecontroleerd op chipnummer.nl. Indien blijkt dat de kat niet van jou is of als vermist is opgegeven, zal Kattentrimsalon Felis de oorspronkelijke eigenaar op de hoogte stellen. Persoonsgegevens mogen niet worden uitgewisseld.


 • Schoonmaakprotocol trimsalon, na elke trimbehandeling worden de haren weggegooid in een afgesloten zak. Alle materialen worden gereinigd en gedesinfecteerd. 
 • De tafel en het trimkussen worden gereinigd en gedesinfecteerd. 
 • De vloer wordt gestofzuigd en gedweild met een desinfecterend middel.
 • De drinkfontein en krabpaal worden gereinigd en gedesinfecteerd. Kattenspeelgoed wordt gedesinfecteerd.


Overeenkomsten

 • Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling, telefonisch of schriftelijk per whatsapp of e-mail tot stand zijn gekomen.

Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in kattentrimsalon Felis.
Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer.
Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.
Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. 
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van klant/opdrachtgever van  kattentrimsalon Felis , die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. 
Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 
Voor eventuele schade kan klant/opdrachtgever van Kattentrimsalon Felis niet aansprakelijk worden gesteld.


Aansprakelijkheid
1.  kattentrimsalon Felis is tegenover klant/opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.
2. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van  kattentrimsalon Felis of aan personen in zijn dienst, komt klant/opdrachtgever in aanmerking mits klant/opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan kattentrimsalon Felis kenbaar maakt.
De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door kattentrimsalon Felis geleverde dienst.
3. kattentrimsalon Felis zal klant/opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen contact-persoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
4. Klant/opdrachtgever is tegenover kattentrimsalon Felis aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
5. kattentrimsalon Felis is tegenover klant/opdrachtgever niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die klant/opdrachtgever in de trimsalon achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

Garantie

 • Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.


Reclame

 • Reclames terzake van een door klant/opdrachtgever van kattentrimsalon Felis verleende dienst zijn slechts van waarde mits klant/opdrachtgever van kattentrimsalon Felis binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht.


Betaling

 • Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. 
  De volgende regeling is hierbij van toepassing:

1. Bij annulering langer dan drie dagen voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
2. Bij te laat annuleren korter dan drie dagen voor het tijdstip wordt er €35,- in rekening gebracht,
In geval van niet-tijdige betaling is klant/opdrachtgever van kattentrimsalon Felis gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

Geschillen

 • Op overeenkomsten, gesloten met klant/opdrachtgever van  kattentrimsalon Felis, is Nederlands recht toepasselijk. 
  De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Kattentrimsalon Felis

|Breesloot 8 | 1721HT |Broek op Langedijk
Telefoonnummer: 0226 - 23 44 55  

E-mail: [email protected]
KvK-nummer:   74393863
BTW-ID nummer:  NL002068031B57
IBAN-nummer:     NL70RABO0340595477